Ulf Johansson om situationen i Rinkeby

March 3, 2017

På plats i Rinkeby kommenterar Ulf Johansson, regionpolischef i Stockholm, situationen där.

Han tar bland annat upp kritiken mot polisens agerande vid upploppet den 20 februari, vikten av närvarande polis, vad som händer med det försenasde polishuset och hur farligt det egentligen är att befinna sig i Rinkeby.

Ulf Johansson intervjuas av Varg Gyllander, chef mediacenter region Stockholm.

Musik i detta program
Title: Orderly
Artist: Kevin MacLeod
http://freepd.com/Electronic/Orderly

00:0000:00

Ulf Johansson om det ekonomiska läget, grova brott och utredningsresultat

February 8, 2017

Regionpolischefen i Stockholm, Ulf Johansson talar bland annat om polisens ekonomiska läge, grova brott och resultat från utredningsverksamheten.

Ulf Johansson i samtal med Varg Gyllander, chef mediacenter region Stockholm.

Musik i detta program
Title: Orderly
Artist: Kevin MacLeod
http://freepd.com/Electronic/Orderly

00:0000:00

Ulf Johansson om avgångskrav, terror och innebandy

December 20, 2016

Ulf Johansson, regionpolischef i Stockholm i samtal med presschef Varg Gyllander. Diskussionen rör bland annat antiterrorförmåga, kraven på rikspolispolischefens avgång, intern kritik och en innebandymatch. 

Musik i detta program
Title: Orderly
Artist: Kevin MacLeod
00:0000:00

Regionpolischef Ulf Johansson om regionens prioriteringar, bedrägerier och våld mot kvinnor

November 2, 2016
Lyssna på Ulf Johansson som i ett samtal med presschef Varg Gyllander tar upp flera svåra frågor. Samtalet kretsar kring regionens utmaningar och i viss mån hur polisen ska ta sig an de beslutade prioriteringarna som för Stockholms del bland annat innebär att medarbetare ska vara i fokus och hur resurser fördelas.

Han resonerar kring hur vi ska komma tillrätta med det ökade antalet bedrägerier och ger sin syn på hur Polisen hantera våld som drabbar kvinnor i nära relation.

Han tar också upp ett aktuellt ämne – hot om skolskjutningar.

Musik i detta program
Title: Orderly
Artist: Kevin MacLeod
00:0000:00

Mer personal och prioriteringar i polisens arbete

September 6, 2016

Framöver kommer polisen behöva samla sig mot prioriterade områden, se till att personal inte slutar och få tillbaka de som redan slutat. Det och andra frågor pratar regionpolischef Ulf Johansson om i månadens podd.

 

Grov brottslighet, komplicerade ärenden, terror och migration. Officiella besök och fotbollsmatcher i huvudstaden och ett reformarbete som pågår för fullt. Framöver kommer arbete med verkställighet av de immigranter som inte ska vara kvar i Sverige. Satsningar i särskilt prioriterade områden kräver också personal. Det behövs resursförstärkning och prioriteringar.


– Trycket på grova brott är större än någonsin. För närvarande utreds cirka 45 mord och 70 mordförsök. Det sker också fler skjutningar och förekommer fler tyngre vapen, berättar Ulf i podden.

 

Ulf pratar om att renodla polisens uppdrag och att kommuner och andra aktörer bör ta över en hel del av polisens mindre prioriterade uppgifter.

 

Han pratar även om att det behövs fler poliser och att man arbetar för fullt med att få tillbaka poliser som redan slutat. Ulf svarar också på hur han ser på att anställa mer civil personal framöver. 


Musik i detta program

Title: Orderly
Artist: Kevin MacLeod 
http://freepd.com/Electronic/Orderly

00:0000:00

Doktorn besöker Stockholm Pride

July 29, 2016

I avsnittet besöker Doktorn Stockholm Pride och pratar om hatbrott och andra brott mot mänskliga rättigheter.

I podden
 intervjuas polisens samordnare för Pride Lars Lehman som berättar om acceptans för HBTQ-personer inom Polisen och varför Polisen närvarar under festivalen.

I avsnittet får ni även lära känna poddens nya röst, Nina Rung, kriminolog på Polisen. Välkommen ombord Nina!  

Musik i detta program    

Title: Orderly     

Artist: Kevin MacLeod      

http://freepd.com/Electronic/Orderly

00:0000:00

Doktorn summerar våren

June 20, 2016
I säsongens sista avsnitt summerar Doktorn och Martin vårens avsnitt och svarar på frågor från er lyssnare. Doktorn berättar vilken gäst som berörde honom mest och Martin avslöjar vem han helst av allt skulle vilja intervjua i kommande avsnitt. 

Doktorn avslöjade att en eller möjligtvis två nya personer är på väg in i gänget och kommer att medverka i höstens program. Han tackade också av Maria, som tyvärr inte hinner med att göra fler program. 

Under hösten startar Doktorn upp med nya avsnitt från bland annat Stockholm Pride och festivalen We are Stockholm. 
Glad sommar och ses i höst igen. 

Musik i detta program    

Title: Orderly    
Artist: Kevin MacLeod     
http://freepd.com/Electronic/Orderly

00:0000:00

Medborgardialog på Gotland för ökad trygghet

June 7, 2016

Dialoger för ökad trygghet på Gotland

På Gotland arbetar bland andra kommunpoliserna Conny Johansson och Håkan Larsson med de så kallade medborgardialogerna. Dialogerna handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. 

– Vi åker ut tillsammans med andra aktörer i samhället för att utföra dialogerna och få en ordentlig lägesbild över hur trygga invånarna på Gotland känner sig, säger Conny Johansson, yttre befäl. 

I podden ger Conny Johansson en bild av hur medborgarna uppfattar tryggheten i Slite och vi pratar med medborgarna på plats. 

Musik i detta program 
Title: Orderly 
Artist: Kevin MacLeod 
Titel: Outro  
Artist: boringXtreme  
http://freepd.com/ 

Reporter: Maria Moustakakis.

00:0000:00

De ska stoppa fyllan på sjön

May 31, 2016
I dagens avsnitt träffar Doktorn och Martin sjöpolisen Oscar för att prata om sommaren och vett och etikett på sjön. 

Podden görs av poliserna Micke alias Doktorn, Maria, Martin och Stephan alias Sorken.

Musik i detta program   
Title: Orderly   
Artist: Kevin MacLeod    
http://freepd.com/Electronic/Orderly

00:0000:00

Dags för Huskurage

May 17, 2016
I dagens avsnitt träffar Doktorn Nina Rung, utredare på Barnahus Stockholm för att prata om våld i nära relation och våld mot barn.

Sedan årsskiftet arbetar hon också med projektet Huskurage som från början är ett initiativ som hon och hennes sambo utvecklade och som numera är en ideell förening. Nu är Huskurage fram till hösten 2017 ett projekt som region Stockholm testar som en metod för att minska antalet brott i nära relation.

 Många gånger har jag utrett ärenden där grannar gjort hela skillnaden och varit skillnaden på liv och död genom att knacka på och ringa polisen. Det finns också många tragiska öden där grannar inte agerat och att människor fått sätta livet till på grund av det, säger Nina Rung.

Pilotprojekt
Att förebygga dessa brott är komplext och för polisens del handlar det idag framförallt om att förebygga upprepat våld eftersom brottsförebyggande metoder att arbeta efter saknas. Polisregion Stockholm ska därför, tillsammans med tre kommuner i Stockholms län, genomföra pilotprojektet – Huskurage – under femton månader.

Målet med projektet är att öka antalet rapporterade brott i nära relation, samt att fler utsatta och de som riskerar att bli utsatta för brott i nära relation söker och godtar stöd och hjälp från kommunen. Det ska också möjliggöra för kommunen att kunna ge information, erbjuda stöd och skydd för de personer som har eller riskerar att bli utsatta för brott i nära relation. 

Podden görs av poliserna Micke alias Doktorn, Maria, Martin och Stephan alias Sorken.

Musik i detta program  
Title: Orderly  
Artist: Kevin MacLeod   
http://freepd.com/Electronic/Orderly

00:0000:00